Pga flytt har jag inte längre hönsen kvar i egen ägo. Nu har jag bara några
kinesiska dvärgvaktlar kvar.
Jag saknar dock mina höns och när det blir tillfälle så kommer jag att ha höns igen...